Září 2012

Podzimní čarování

29. září 2012 v 0:25 | (lin), foto (jen) |  FotoPoezie


Podzimní vlnění

24. září 2012 v 14:53 | (lin), foto (jen) |  FotoPoezie

Medový čas

21. září 2012 v 23:31 | (lin), foto (jen) |  FotoPoezie

Linda Chládková MEDOVÝ ČAS

Dívám se na ruce v klíně složené,
ač vráskami života zjizvené
voní sluncem a vzpomínkami.

Dívám se na ruce v klíně složené,
jak v medovém čase
kouzlí obrazy nádherné.

Dívám se na ruce v klíně složené,
hlas tvůj jen ve snech slyším,
polibek tvůj medový mi chybí.

Slza se na ruce třpytí

Kapky deště

20. září 2012 v 0:11 | (lin), foto (jen) |  FotoPoezie

Linda Chládková KAPKY DEŠTĚ

Na bílém stropě se stíny míhají,
jak na černobílé fotografii,
do oken kapky deště bubnují
a ladí podzimní melodii.

Ta něžná kráska
společnice nesoucí cit minulosti,
na roky našeho bytí vzpomínka
přítelem i druhem je v osamělosti.

Lehounká laskavá drobnost,
jež vysvitne, jak slunko do kraje
můžeš hory, daleké pláně navštívit,
přírodu, jež barevný kabátek oblékne.

Naslouchám melodii beze slov
spoutaná laskavou a něžnou krásou
té parádnice
ve stříbrném šatě oděnou - fotografie.
Melodie podzimu

18. září 2012 v 12:43 | fotopoezie |  FotoPoezie
Dříve než Podzim shodí plášť z jíní na zelený břeh, potěšme se melodií barev podzimních.

Krásy života

8. září 2012 v 18:21 | H+CH |  FotoPoezie

Oheň (TT)

2. září 2012 v 17:40 | foto a verše Lin |  FotoPoezie